Silver

Arbeidsrecht

Gratis spreekuur Arbeidsrecht

In mijn praktijk merk ik dat veel werknemers vragen hebben over hun rechten en plichten. Rechten en plichten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek, de arbeidsvoorwaarden ...

Algemeen

Loon en wettelijke verhoging

In de wet is bepaald dat werkgever het loon van een werknemer tijdig dient te betalen. Maar, hoe zit dat nou precies en wat als mijn werkgever mijn loon niet tijdig betaalt? De werkgever is verplicht ...

Arbeidsrecht

Goed Werkgeverschap

Misschien heeft u er wel eens van gehoord, maar wat betekent nou het begrip ‘Goed Werkgeverschap’? In de wet is de bepaling opgenomen (art. 7: 611 BW) dat een werkgever zich tegenover de werknemer...

Arbeidsrecht

Arbeidsconflict en mediation

Arbeidsconflicten (tussen werkgever en werknemer) doen zich veelvuldig voor. Daaraan kunnen vele redenen ten grondslag liggen. In mijn praktijk krijg ik er bijna dagelijks mee te maken. Bij velen van ...

Arbeidsrecht

Disfunctionerende werknemer

Fouten maken hoort er bij, dat is menselijk, dat geldt ook voor een werknemer.  Maar wat nu als je als werknemer vaker fouten maakt en je functioneren minder goed wordt, mag je werkgever je dan ontsl...

Algemeen

Roerige en spannende tijden

Het zijn voor MKB ondernemers en de werknemers die bij hen werken, roerige en spannende  tijden. Ondernemers zien zich reeds nu maar naar verwachting vooral volgend jaar gesteld tegenover meerdere ...

Algemeen

Vaststellingsovereenkomst en pensioen

Vaststellingsovereenkomst en pensioen Regelmatig schrijf ik hier over de vaststellingsovereenkomst. Dit is de overeenkomst die tussen werknemer en werkgever wordt gesloten met als doel een einde te ma...

Arbeidsrecht

Spullen pakken en naar huis: NU!

De werkgever heeft verschillende mogelijkheden om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, de meest ingrijpende is die van het ontslag op staande voet. Daarvan is sprake indien de werkgever de werknemer...

Arbeidsrecht

Transitievergoeding en einde dienstverband

Transitievergoeding en einde dienstverband   Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) in werking getreden. Voor werknemers brengt die wetswijziging meerdere voordelen met zich mee: E...