Disfunctionerende werknemer

Advocatenkantoor Klabou
 • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
 • Persoonlijk contact
 • Gedegen advies
 • Bevlogen advocaten
 • Financiële duidelijkheid
 • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
22 maart 2018

Kort geleden waren wij helaas genoodzaakt een werknemer te ontslaan. Wij hebben de begeleiding door Advocatenkantoor Klabou in deze ontslagprocedure als professioneel en prettig ervaren. Gelukkig konden we met een vaststellingsovereenkomst de zaak afwikkelen.

Bericht Arbeidsrecht

Disfunctionerende werknemer

4 november 2021

Fouten maken hoort er bij, dat is menselijk, dat geldt ook voor een werknemer.  Maar wat nu als je als werknemer vaker fouten maakt en je functioneren minder goed wordt, mag je werkgever je dan ontslaan? Ik sta er hieronder bij stil.

Als uw werkgever vindt dat u niet goed functioneert dan zal de werkgever u daar, zoals het in elke relatie hoort dus ook in de arbeidsrelatie, op aanspreken. Hoe? Door u even apart te nemen of indien het vaker voorkomt, door u voor een gesprek uit te nodigen. Als uw functioneren ondanks deze gesprekjes niet verbetert zal uw werkgever daar geen genoegen mee willen nemen; uw disfunctioneren kan namelijk gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, zoals het productieproces of doordat ook collega’s door u minder goed gaan functioneren.

Tot ontslag overgaan kan een werkgever echter niet zomaar. Als werknemer dient u  namelijk niet alleen tijdig in kennis te zijn gesteld over uw disfunctioneren, uw werkgever dient u als werknemer ook voldoende in de gelegenheid te stellen om uw functioneren te verbeteren. Dat gebeurt aan de hand van een verbeterplan. U en uw werkgever dienen dat verbeterplan bij voorkeur in goed overleg op te stellen. Het heeft de voorkeur een verbetertraject SMART op te stellen:

 • Specifiek: benoem enkele concrete voorbeelden van wat er nu niet goed gaat en benoem vervolgens in het plan specifiek de doelstellingen waaraan de werknemer moet voldoen;
 • Meetbaar: dit is vrij lastig te bepalen, maar een werkgever moet zo duidelijk mogelijk aangeven wanneer de doelstellingen behaald zijn (en wanneer dus niet).
 • Acceptabel: de werkgever en de werknemer stellen het verbeterplan bij voorkeur gezamenlijk op zodat daarover overeenstemming bestaat;
 • R De doelen die gesteld worden moeten haalbaar zijn. Als de werkgever de werknemer bijvoorbeeld een target oplegt van 100, terwijl zijn collega’s die in gelijke omstandigheden werken een target van 80 hebben, dan is dit een niet realistische doelstelling;
 • T Een verbeterplan moet een duidelijke ingangs- en einddatum hebben en op voorhand de vervolgstappen beschrijven in het geval de doelstellingen op de einddatum niet behaald zijn (ontslag, demotie).

De ongeschreven regel is dat als een werknemer langer in dienst is, de duur van het traject ook langer zal zijn. Meestal duurt een verbetertraject 4 tot 6 maanden. Een werkgever dient de werknemer tijdens het verbetertraject te ondersteunen en begeleiden. De wijze van ondersteuning kan verschillende vormen aannemen en hangt uiteraard af van de specifieke situatie. De ondersteuning kan bestaan uit het inschakelen van een coach of het aanbieden van een cursus of training. Ook hier geldt de regel dat er meer begeleiding verwacht mag worden naarmate de werknemer langer bij de werkgever in dienst is.

Mocht na verloop van het verbetertraject blijken dat uw functioneren als werknemer niet is verbeterd, dan zal, als er binnen de organisatie geen ander passend werk voorhanden is, meestal ontslag volgen.

Bevindt u zich in bovenomschreven situatie, neemt u dan contact met mij op, ik kan u in het traject begeleiden. Dat geldt natuurlijk ook in het geval dat u ontslag wordt aangezegd.