Loon en wettelijke verhoging

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
22 maart 2018

Kort geleden waren wij helaas genoodzaakt een werknemer te ontslaan. Wij hebben de begeleiding door Advocatenkantoor Klabou in deze ontslagprocedure als professioneel en prettig ervaren. Gelukkig konden we met een vaststellingsovereenkomst de zaak afwikkelen.

Bericht Algemeen

Loon en wettelijke verhoging

12 oktober 2022

In de wet is bepaald dat werkgever het loon van een werknemer tijdig dient te betalen. Maar, hoe zit dat nou precies en wat als mijn werkgever mijn loon niet tijdig betaalt?

De werkgever is verplicht om u voor aanvang van de arbeidsovereenkomst schriftelijk op de hoogte stellen van de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Denk aan voorwaarden als het omschrijven van uw functie, het aantal arbeidsuren dat u gaat werken, de locatie waar u werkt, de hoogte van uw loon en bijvoorbeeld het aantal vakantiedagen waar u recht op heeft. Ook staat meestal in de arbeidsovereenkomst de periode vermeld waarover uw werkgever uw loon berekent. Uw werkgever betaalt uw loon na deze periode. Uw werkgever betaalt bijvoorbeeld weekloon na een week, of ‘4-wekenloon’ na 4 weken en maandloon na een maand. Aan deze afspraken dient uw werkgever zich te houden.

In mijn praktijk maak ik het regelmatig mee dat een werkgever het loon niet tijdig betaalt. Dat kan verschillende redenen hebben, maar vaak is het omdat er sprake is van een gerezen arbeidsconflict of omdat er sprake is van betalingsonmacht. Voor uw werkgever kan het te laat betalen tot gevolg hebben dat u aanspraak maakt op een verhoging van dat loon vanwege de vertraagde loonbetaling. Deze verhoging bedraagt:

  • 5% per dag voor de vierde tot en met de achtste werkdag na de dag waarop het loon moest worden betaald;
  • daarna 1% voor elke volgende werkdag, met een maximum van 50% van uw loon.

Kortom, al snel gaat het om een verhoging van wel 50% op het achterstallig loon en dat tikt behoorlijk aan. Voor deze verhoging moet u overigens zelf eerst de werkgever aanschrijven met het verzoek die verhoging te betalen. Doet hij dat niet dan kunt u naar de rechter stappen, De rechter kan de verhoging beperken tot een lager bedrag (bijvoorbeeld 10% of 15%). Uw werkgever hoeft de verhoging niet te betalen als hij kan aantonen dat de vertraging niet zijn schuld was.

Indien uw werkgever blijft weigeren uw loon te betalen, dan dient u uw werkgever schriftelijk te verzoeken en sommeren om uw loon alsnog te betalen. Weigert werkgever na die sommatie nog steeds, dan heeft u de mogelijkheid om naar de rechter te stappen en om loonbetaling af te dwingen (met dus de wettelijke verhoging). Ook kunt u dan overwegen om het faillissement aan te vragen van uw werkgever indien u weet dat er sprake is van betalingsonmacht. In het geval van een faillissement neemt namelijk het UWV alle loonbetalingsverplichtingen van uw werkgever over!