Goed Werkgeverschap

Arbeidsrecht bij Advocatenkantoor Klabou
  • Met plezier op de werkvloer
  • Specialisten in arbeidsrecht
  • Jarenlange ervaring
  • Oplossingsgericht
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
26 januari 2018

Of ik het rechtsbijstandsabonnement van onze bedrijfsadvocaat wil waarderen, was het verzoek… nou, vooruit. Wij maken nu ruim een jaar gebruik van het ‘Silver’ abonnement en zijn dik tevreden. Korte lijnen, deskundig advies, kosteloze check contracten.

Bericht Arbeidsrecht

Goed Werkgeverschap

4 augustus 2022

Misschien heeft u er wel eens van gehoord, maar wat betekent nou het begrip ‘Goed Werkgeverschap’?

In de wet is de bepaling opgenomen (art. 7: 611 BW) dat een werkgever zich tegenover de werknemer als een goed werkgever dient te gedragen. Simpel gezegd, de werkgever dient zich redelijk en billijk richting de werknemer op te stellen. Een voorbeeld: een werkgever dient zorg te dragen voor een sociaal veilige werkomgeving. De Me Too gevallen van de laatste tijd wijzen wel uit dat daar niet altijd sprake van is. Er liggen 6 beginselen aan het goed werkgeverschap ten grondslag;

Het zorgvuldigheidbeginsel

Een werkgever moet zorgvuldig te werk gaan bij het nemen van besluiten, zoals  een ontslag. Zo heeft een werkgever de plicht om hoor en wederhoor toe te passen voorafgaande aan een ontslag op staande voet.

Het vertrouwensbeginsel

Een werknemer moet op de uitlatingen van een werkgever kunnen vertrouwen. Een werknemer moet er op kunnen vertrouwen dat de werkgever ze waarmaakt.

Het motiveringsbeginsel

Als een werkgever een ingrijpende beslissing neemt die van invloed is op een werknemer, zoals het stopzetten van de loonbetaling tijdens ziekte, moet de werkgever een goede onderbouwing geven. Hiermee wordt de werknemer de mogelijkheid geboden om bezwaar aan te tekenen.

Het gelijkheidsbeginsel

Werknemers moeten gelijk worden behandeld. Een werkgever mag niemand voortrekken of discrimineren en geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen.

Het evenredigheidsbeginsel

Een werkgever moet de bedrijfs- en werknemersbelangen goed tegen elkaar afwegen. Beslissingen in het belang van de zaak mogen de werknemers niet onevenredig hard treffen.

Het verbod van detournement de pouvoir

Een werkgever heeft een bepaalde machtspositie ten opzichte van werknemers. Het is niet toegestaan die machtspositie en de bijbehorende bevoegdheden te misbruiken.

Schending van het goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap verbiedt de schending van voornoemde beginselen. En daarvan is sneller sprake dan u denkt. Wanneer uw werkgever in uw ogen het goed werkgeverschap schendt, kunt u daar bezwaar tegen maken of zelfs naar de rechter stappen. Heeft u behoefte aan meer informatie of ondersteuning hierover, belt u mij gerust!

Over de auteur

Ole Klabou

Advocaat sinds 1992

Ole Klabou is Advocaat sinds 1992 en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam
Ole Klabou is advocaat vanaf 1992 en heeft ruim 30 jaar ervaring! Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na werkzaam te zijn geweest als advocaat in Haarlem opende hij begin 1997 zijn eigen advocatenkantoor. Ole Klabou heeft zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Daarnaast doet hij civiele zaken (contracten- en verbintenissenrecht). Hij is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ole Klabou is tevens in de functie van Vertrouwenspersoon werkzaam voor de Nederlandse Orde van Advocaten. Ole Klabou heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: - Arbeidsrecht - Verbintenissen/contractenrecht Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Dat geeft een waarborg voor de kwaliteit van dienstverlening en daar heeft u als klant baat bij! Enkele van de klanten die hij bijstaat zijn: - Hewlett Packard Enterprise (HPE) in Amstelveen - Zorginstelling De Posten Enschede - Oliehoorn Hoorn - YKK Sneek - FDS Rijswijk - DrieD Rotterdam - International Security Agency Amsterdam - Wiljan Drachten - Lampe Sneek - Rooth Multiservice Sneek - Climpex Zoetermeer
Neem contact op met
Ole Klabou
klabou@klabouadvocaten.nl (0515) 42 63 66