Transitievergoeding en einde dienstverband

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
05 december 2017

Wij hebben sinds kort het rechtsbijstandabonnement en zijn zeer tevreden. Heerlijk om eventjes te kunnen sparren met een advocaat. Zo weet je zeker dat je de juiste keuzes maakt!

Bericht Arbeidsrecht

Transitievergoeding en einde dienstverband

17 september 2020

Transitievergoeding en einde dienstverband  

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) in werking getreden. Voor werknemers brengt die wetswijziging meerdere voordelen met zich mee:

  • Er kunnen voortaan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd binnen een tijdbestek van 3 jaren worden overeengekomen met de werkgever;
  • Aan een oproepkracht moet na 12 maanden een arbeidscontract worden aangeboden voor het gemiddeld aantal uren dat hij/zij gedurende die 12 maanden heeft gewerkt;
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding, zelfs tijdens proeftijd;

Ik licht de transitievergoeding er kort uit.

De voor 1 januari 2020 van toepassing zijnde wet, de zogenaamde Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kende eveneens de transitievergoeding, deze diende te worden betaald door de werkgever aan de werknemer zodra de werkgever het initiatief nam om de arbeidsovereenkomst te beëindigen èn de werknemer tenminste 2 jaren bij de werkgever in dienst was. Dat leidde tot de door de wetgever niet bedoelde en tevens voor werknemers ongewenste situatie dat werkgevers vaak, om die transitievergoeding niet te hoeven betalen, werknemers een contract (of contracten) voor bepaalde tijd aanboden die net voordat de twee jaren waren verstreken, eindigde.

Om deze ongewenste situatie tegen te gaan is nu in de Wab bepaald dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding is verschuldigd vanaf de eerste dag van het dienstverband. Dus, eindigt uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd na een half jaar, dan heeft u na afloop van dat half jaar recht op een transitievergoeding.

De transitievergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris plus vakantietoeslag per gewerkt dienstjaar. Is uw brutosalaris inclusief vakantietoeslag bijvoorbeeld € 2.000,00 per maand, dan heeft u als u een half jaar heeft gewerkt recht op € 1/3 x 2.000,00 = € 666,00 x 6/12 = € 333,33 bruto.

Tip aan u als werknemer: let bij het einde van uw dienstverband op uw eindafrekening. Werkgevers willen nog wel eens vergeten aan u de transitievergoeding te betalen. Blijft uw werkgever weigerachtig u deze te betalen, dan kan ik uw werkgever in een brief op zijn verplichtingen wijzen.

Over de auteur

Ole Klabou

Advocaat sinds 1992

Ole Klabou is Advocaat sinds 1992 en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam
Ole Klabou is advocaat vanaf 1992 en heeft ruim 30 jaar ervaring! Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na werkzaam te zijn geweest als advocaat in Haarlem opende hij begin 1997 zijn eigen advocatenkantoor. Ole Klabou heeft zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Daarnaast doet hij civiele zaken (contracten- en verbintenissenrecht). Hij is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ole Klabou is tevens in de functie van Vertrouwenspersoon werkzaam voor de Nederlandse Orde van Advocaten. Ole Klabou heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: - Arbeidsrecht - Verbintenissen/contractenrecht Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Dat geeft een waarborg voor de kwaliteit van dienstverlening en daar heeft u als klant baat bij! Enkele van de klanten die hij bijstaat zijn: - Hewlett Packard Enterprise (HPE) in Amstelveen - Zorginstelling De Posten Enschede - Oliehoorn Hoorn - YKK Sneek - FDS Rijswijk - DrieD Rotterdam - International Security Agency Amsterdam - Wiljan Drachten - Lampe Sneek - Rooth Multiservice Sneek - Climpex Zoetermeer
Neem contact op met
Ole Klabou
klabou@klabouadvocaten.nl (0515) 42 63 66