Wie ben ik?!

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
22 maart 2018

Kort geleden waren wij helaas genoodzaakt een werknemer te ontslaan. Wij hebben de begeleiding door Advocatenkantoor Klabou in deze ontslagprocedure als professioneel en prettig ervaren. Gelukkig konden we met een vaststellingsovereenkomst de zaak afwikkelen.

Bericht Algemeen

Wie ben ik?!

29 januari 2018

In deze blog behandelen we regelmatig onderwerpen die in onze praktijk voorbijkomen. De trending topic deze week: de verwerking van persoonsgegevens

Informatie over de persoon is veel waard. Denk bijvoorbeeld aan de (beurs)waarde van bedrijven als Facebook, Twitter en Google. Allen beschikken ze over informatie van gigantisch veel personen. Die informatie kan worden gebruikt voor diverse commerciële doeleinden. Kortom, data is money.

Juist omdat persoonsgegevens veel waard zijn, heeft Europa regels opgesteld die in Nederland zijn doorgevoerd, zodat er geen misbruik van persoonsgegevens wordt gemaakt. Het verzamelen van persoonsgegevens, zoals NAW, telefoonnummers, e-mailadressen, leeftijd, CV’s, medische informatie, bankgegevens etc. is onderworpen aan deze wettelijke regels. Niet alleen het verzamelen, maar ook het ordenen, gebruiken, doorzenden en verspreiden van persoonsgegevens valt onder de “verwerking van persoonsgegevens”.

In zijn algemeenheid mogen persoonsgegevens worden verwerkt mits:

  1. de betreffende persoon hiervoor toestemming heeft gegeven; en/of
  2. de verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een overeenkomst met de betrokkene; en/of
  3. er een noodzaak is om de gegevens te verwerken.

Toestemming

Van toestemming voor verwerking van persoonsgegevens is bijvoorbeeld sprake wanneer de betrokkene solliciteert naar een functie bij een bedrijf, en het bedrijf in de vacaturetekst heeft vermeld dat de gegevens van sollicitanten mogen worden bewaard.

Nakoming

Voor webwinkels is het bijvoorbeeld noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken om de overeenkomst te kunnen nakomen. De adresgegevens worden vastgelegd om de gekochte goederen te kunnen afleveren.

Noodzaak

Dit ‘vangnet’ rechtvaardigt in zijn algemeenheid de verwerking van persoonsgegevens indien hiermee de belangen van de persoon zelf of een derde worden gediend. Zo kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor bedrijfsdoeleinden. Denk hierbij aan een schadeverzekeraar die ter afhandeling van een claim ook de gegevens van de tegenpartij en eventuele getuigen verwerkt. Ook fraudebestrijding kan het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk maken.

Overigens worden bedrijfsgegevens (bijvoorbeeld omzetcijfers of bestelgeschiedenis) niet aangemerkt als persoonsgegevens. Bedrijfsgegevens zijn dus niet onderworpen aan de hiervoor genoemde regels. Dat betekent trouwens niet dat deze gegevens naar hartenlust kunnen worden verzameld en verspreid. Dergelijke handelingen zouden de redelijke belangen van de betreffende bedrijven kunnen schaden, waarvoor je aansprakelijk kunt zijn op grond van onrechtmatig handelen.