Werknemers let op: dit verandert er per 1 januari 2020!

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
10 maart 2018

In enkele steekwoorden: ‘Ik kan altijd bellen (zonder dat daar weer een factuur tegenover staat), sparringpartners, kundig, leuke mensen, mooi kantoor.

Bericht Arbeidsrecht

Werknemers let op: dit verandert er per 1 januari 2020!

28 september 2019

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. En dat heeft positieve, maar ook enkele negatieve gevolgen voor u als werknemer. Wat verandert er zoal:

Negatief: er komt een nieuwe mogelijkheid voor ontslag, de cumulatiegrond

In aanvulling op de bestaande ontslaggronden wordt met de WAB een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Dit houdt het volgende in: op dit moment moet de werkgever aan één van de acht ontslaggronden (bijv. disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding etc.) volledig voldoen. De cumulatiegrond geeft de rechter de mogelijkheid verschillende ontslaggronden te combineren. Er zijn dan dus meer mogelijkheden om u als werknemer te ontslaan. Wel mag de rechter, als hij de cumulatiegrond toepast, aan de werkgever een extra ontslagvergoeding (bovenop de transitievergoeding) opleggen ter hoogte van maximaal 50% van de transitievergoeding. Dus gelukkig toch nog een positief randje.

Positief: Transitievergoeding vanaf dag 1

Op grond van de WAB ontstaat het recht op een transitievergoeding al vanaf de eerste werkdag. Nu is het zo dat werkgevers pas een transitievergoeding betalen bij een arbeidsovereenkomst van twee jaar of langer.

De transitievergoeding wordt bij langere (10 jaar en langer) dienstverbanden wel lager: vanaf de eerste dag heeft iedereen recht op een transitievergoeding van 1/3 bruto maandsalaris per gewerkt jaar terwijl het nu zo is dat de werknemer vanaf 10  dienstjaren recht heeft op ½ maandsalaris per gewerkt jaar. Kortom, deze verhoging vervalt in de WAB.

Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als zij hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering, ziekte/gebrek of overlijden van de werkgever.

Positief: stimulans om de werknemer een vast contract aan te bieden

Als een werkgever een werknemer een vast contract aanbiedt, dan betaalt de werkgever een lagere WW-premie dan als zij de werknemer een contract voor bepaalde tijd aanbiedt. Een duidelijke regeling om vaste contracten te stimuleren.

Negatief: de ketenregeling wijzigt

De ketenregeling geldt nu gedurende maximaal twee jaar, dit wordt verlengd naar maximaal drie jaar. Deze wijziging heeft tot gevolg dat het voor werkgevers mogelijk wordt om drie overeenkomsten van een jaar op rij te geven. Nu zijn dat er nog twee. Na verloop van deze drie jaar is de werkgever verplicht een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Positief: gelijke rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor de payrollwerknemer

De payrollwerknemer krijgt met inwerkingtreding van de WAB minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever. Per 1 januari 2021 krijgt de payrollmedewerker ook recht op een adequaat pensioen.

Positief: oproepkrachten minimaal vier dagen van tevoren oproepen

Per 1 januari 2020 moet een werkgever een oproepkracht minimaal vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk of digitaal oproepen. Als de werkgever de oproep binnen vier dagen voor aanvang van de werkdag annuleert of wijzigt, dan heeft de oproepkracht recht op het loon dat hij of zij zou hebben verdiend als de oproep wel doorgegaan zou zijn.

Nog meer goed nieuws voor de oproepkracht: de werkgever is straks verplicht om na twaalf maanden de oproepkracht een aanbod te doen voor een vaste urenomvang. De oproepkracht hoeft niet in te gaan op het aanbod. Verzuimt de werkgever het aanbod te doen, dan heeft de oproepkracht recht op het loon dat hij of zij zou hebben gekregen als het aanbod wel was gedaan.

 

 

 

Over de auteur

Ole Klabou

Advocaat sinds 1992

Ole Klabou is Advocaat sinds 1992 en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam
Ole Klabou is advocaat vanaf 1992 en heeft ruim 30 jaar ervaring! Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na werkzaam te zijn geweest als advocaat in Haarlem opende hij begin 1997 zijn eigen advocatenkantoor. Ole Klabou heeft zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht. Daarnaast doet hij civiele zaken (contracten- en verbintenissenrecht). Hij is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ole Klabou is tevens in de functie van Vertrouwenspersoon werkzaam voor de Nederlandse Orde van Advocaten. Ole Klabou heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: - Arbeidsrecht - Verbintenissen/contractenrecht Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Dat geeft een waarborg voor de kwaliteit van dienstverlening en daar heeft u als klant baat bij! Enkele van de klanten die hij bijstaat zijn: - Hewlett Packard Enterprise (HPE) in Amstelveen - Zorginstelling De Posten Enschede - Oliehoorn Hoorn - YKK Sneek - FDS Rijswijk - DrieD Rotterdam - International Security Agency Amsterdam - Wiljan Drachten - Lampe Sneek - Rooth Multiservice Sneek - Climpex Zoetermeer
Neem contact op met
Ole Klabou
klabou@klabouadvocaten.nl (0515) 42 63 66