Stoute werknemers

Arbeidsrecht bij Advocatenkantoor Klabou
  • Met plezier op de werkvloer
  • Specialisten in arbeidsrecht
  • Jarenlange ervaring
  • Oplossingsgericht
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
22 maart 2018

Kort geleden waren wij helaas genoodzaakt een werknemer te ontslaan. Wij hebben de begeleiding door Advocatenkantoor Klabou in deze ontslagprocedure als professioneel en prettig ervaren. Gelukkig konden we met een vaststellingsovereenkomst de zaak afwikkelen.

Bericht Arbeidsrecht

Stoute werknemers

17 januari 2018

Werknemers die de regels aan hun laars lappen: roken, te laat komen, collega’s beledigen, voorbeelden te over. Maar wat doe je eraan?

Hierna zullen wij ‘tips and trics’ geven voor leidinggevenden op het gebied van sanctiebeleid en dossieropbouw. Voor de goede orde, dit artikel ziet op werknemers die de regels overtreden, niet op zogenaamd ‘disfunctioneren’. Bij disfunctioneren wordt de functie niet goed (genoeg uitgeoefend).

Bovenal is het belangrijk om schriftelijk vast te leggen wat er is gebeurd en die stukken in het personeelsdossier op te bergen. Als de werknemer meerdere overtredingen begaat, dan kan met een goed gevulde personeelsdossier een gang naar de rechter worden gemaakt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dat verhoogt de kansen op succes en heeft bovendien tot gevolg dat er geen transitievergoeding verschuldigd is.

Regels en sancties

De regels en sancties bij overtreding binnen uw bedrijf moeten duidelijk zijn. Ook moet er consequent op worden toegezien dat de regels worden nageleefd en consistent worden gehandhaafd. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is. Bovendien is het moeilijker je te beroepen op regels die niet worden gehandhaafd.

Regels en sancties kunnen worden opgesteld en uitgedragen in een personeelsreglement, personeelshandboek of circulaire. Overhandig deze bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Wilt u regels of sancties gaan introduceren, veranderen of up-daten, maar u weet niet hoe of hebt hiervoor eigenlijk geen tijd? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag.

Overtredingen zonder kenbare regels

Als binnen uw bedrijf geen (kenbare) regels gelden, dan kan in de meeste gevallen niet direct worden overgegaan tot het geven van een officiële waarschuwing. Dan zal eerst in een 1-op-1 gesprek verteld moeten worden dat de werknemer iets heeft gedaan dat niet mag. Bevestig (de inhoud) van dit gesprek vooral ook schriftelijk. Bij een volgende overtreding mag wel een officiële waarschuwing worden gegeven.

Overtredingen met kenbare regels

stap 1: Als er duidelijke regels zijn vastgesteld en gecommuniceerd, dan mag worden verwacht dat werknemers zich daaraan houden. Als een werknemer desondanks toch de fout ingaat, dan zal met die werknemer een gesprek gevoerd moeten worden. Vraag eerst om zijn/haar kant van het verhaal en geef vervolgens een mondelinge waarschuwing. Hierna kan een schriftelijke eerste officiële waarschuwing worden gestuurd;
Stap 2: Als de werknemer een tweede keer de fout ingaat, zal wederom een gesprek gevoerd moeten worden waarin hij/zij de gelegenheid krijgt zijn/haar kant van het verhaal te vertellen. Geef vervolgens weer een mondelinge waarschuwing en stuur een tweede officiële waarschuwing;
Stap 3: Als de werknemer voor de derde keer de regels overtreedt, dan zal hij/zij daarop weer mondeling moeten worden aangesproken en de gelegenheid krijgen de eigen kant van het verhaal te vertellen. Vervolgens kan in mondeling worden gewaarschuwd voor de stappen 4 en 5 als dit nog een keer voorkomt. Stuur een derde officiële waarschuwing;
Stap 4: Deze stap is optioneel, afhankelijk van het geval kan direct worden doorgegaan naar Stap 5. Bij een vierde overtreding van de regels kan er een sanctie worden opgelegd, zoals bijvoorbeeld schorsing van een paar dagen. Over deze dagen is geen loon verschuldigd. Verder is het rijtje: “horen, mondeling waarschuwing en een schriftelijke officiële waarschuwing” ook nu weer op zijn plaats;
Stap 5: De weg naar een beëindiging van het dienstverband is in beginsel vrij en er kan een gang naar de rechter worden gemaakt. Maar pas op! Er kunnen natuurlijk argumenten zijn die de werknemer vrijpleiten (overtredingen zijn te lang geleden, werknemer heeft in de tussentijd goed gefunctioneerd, etc.)

Bovenstaande maatregelen zien niet op grove overtredingen van de regels. Dan kan er sprake zijn van een ontslag op staande voet en voornoemde stappen worden overgeslagen. Wij adviseren u graag!