De rechtspositie van de ambtenaar per 1 januari 2020

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
05 december 2017

Wij hebben sinds kort het rechtsbijstandabonnement en zijn zeer tevreden. Heerlijk om eventjes te kunnen sparren met een advocaat. Zo weet je zeker dat je de juiste keuzes maakt!

Bericht Algemeen

De rechtspositie van de ambtenaar per 1 januari 2020

12 januari 2020

Op 1 januari 2020 is de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking getreden.

De aanstellingen van de meeste ambtenaren worden als gevolg van de inwerkingtreding van de WNRA automatisch omgezet in een arbeidsovereenkomst naar civiel recht. Dit geldt onder meer voor ambtenaren die werkzaam zijn bij ministeries, gemeenten, waterschappen en provincies. Toch vervalt niet hun gehele ambtenarenstatus, een aantal regelingen die voorheen specifiek voor ambtenaren golden, zoals die betreffende het verrichten van bepaalde nevenwerkzaamheden, de integriteit en het aannemen van giften, blijven ook na 1 januari 2020 gelden. De aflegging van de eed of belofte blijft ook in stand.

Medewerkers van defensie, politie en de rechtelijke macht vallen niet onder de WNRA. Zij blijven volledig ambtenaar. Voor medewerkers van openbare onderwijsinstellingen geldt dat voor hen alleen het civiele arbeidsrecht van toepassing zal zijn. Het onderscheid met medewerkers uit het bijzonder onderwijs vervalt daarmee (eindelijk).

Wat houdt nou de ‘normalisering’ onder de WNRA in? De WNRA is het sluitstuk van een proces dat al enkele decennia geleden in werking is gezet. In die periode is er al het nodige voor ambtenaren aan regelgeving gewijzigd; op terreinen als sociale zekerheid, arbeidstijden en arbeidsomstandigheden golden voor 1 januari 2020 reeds dezelfde wetten en regels als voor het bedrijfsleven. Per 1 januari 2020 zorgt de WNRA er voor dat ambtenaren ook te maken krijgen met het reguliere arbeids- en ontslagrecht uit het Burgerlijk Wetboek en de Wet CAO.

 

Mijn mening: de rechtspositie van de ambtenaar verbetert met de inwerkingtreding van de  WNRA.

 

Tot slot: waar u als ambtenaar voorheen, als u bijvoorbeeld behoefte had aan juridisch advies of bij een gerezen conflict met uw werkgever, een in ambtenarenrecht gespecialiseerd advocaat zocht, kunt u thans gebruik maken van de diensten van een in arbeidsrecht gespecialiseerd advocaat. Mocht u de behoefte  hebben om eens te sparren of met een prangende vraag zitten, schroomt u dan niet mij te bellen!