Boventallig verklaard?

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
22 maart 2018

Kort geleden waren wij helaas genoodzaakt een werknemer te ontslaan. Wij hebben de begeleiding door Advocatenkantoor Klabou in deze ontslagprocedure als professioneel en prettig ervaren. Gelukkig konden we met een vaststellingsovereenkomst de zaak afwikkelen.

Bericht Arbeidsrecht

Boventallig verklaard?

29 maart 2017

Bij reorganisaties wordt het zogenaamde ‘afspiegelingsbeginsel’ toegepast om te bepalen wie er boventallig wordt verklaard. Het afspiegelingsbeginsel houdt kort gezegd in dat uitwisselbare functies binnen een bepaalde categorie vóór en ná de reorganisatie verhoudingsgewijs zo veel mogelijk gelijk blijven. De vraag of en hoe bepaalde functies met elkaar uitwisselbaar zijn, is dus essentieel voor de vraag of een bepaalde functie in aanmerking komt voor een boventallig verklaring of niet.

In een recent arrest van de Hoge Raad van 14 juli 2017[1] is de vraag voorgelegd wanneer bepaalde functies met elkaar uitwisselbaar zijn en in hoeverre feitelijke werkzaamheden daarbij bepalend zijn. In deze zaak ging het om een reorganisatie binnen een Stichting (TanteLouise) waarbij het aantal chefkoks werd teruggebracht. Een boventallig geworden chefkok legde zich hier niet bij neer en stelde dat hij als enige de functie van chefkok vervulde; de twee andere als chefkok aangestelde werknemers deden volgens hem gewone kokswerkzaamheden. Het feit dat die twee werknemers feitelijk niet als chefkok werkzaam zijn, moest er volgens de ‘echte’ chefkok toe leiden dat zijn functie niet uitwisselbaar is met die van zijn collegae. Deze stelling is verworpen.

Eerder heeft het Hof deze stelling ook verworpen, omdat het volgens het Hof bij de beoordeling van de uitwisselbaarheid van de functies niet aankomt op de feitelijke werkzaamheden, maar op de aanstelling, loonschaal en werkzaamheden die op basis daarvan kunnen worden verlangd. Voorts heeft het Hof overwogen dat de door de chefkok aangevoerde omstandigheid dat zijn collegae feitelijk kokswerkzaamheden uitvoerden, erop lijkt te wijzen dat TanteLouise gewoon teveel chefkoks in dienst had.

Uiteindelijk heeft de Advocaat-Generaal geconcludeerd dat voor de bepaling van de uitwisselbaarheid van functies niet de feitelijke situatie doorslaggevend is, maar het feit dat de werkgever – op papier – van de andere als chefkok aangestelde werknemers kon verlangen dat zij de werkzaamheden van chefkok zouden vervullen. De Hoge Raad heeft de zaak afgedaan met toepassing van artikel 81 RO.

Deze zaak is bijzonder omdat in het arbeidsrecht meestal wordt gekeken naar de werkelijkheid of de feitelijke gang van zaken. Van deze zaak kan worden geleerd dat dat dus niet altijd het geval is, en dat er bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel voorrang wordt gegeven aan de papieren werkelijkheid.

[1] Hoge Raad 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1349 (uitspraak) en ECLI:NL:PHR:2017:473 (Conclusie Advocaat-Generaal).