Verruiming recht op vrije advocaatkeuze met rechtsbijstandverzekering

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
10 maart 2018

In enkele steekwoorden: ‘Ik kan altijd bellen (zonder dat daar weer een factuur tegenover staat), sparringpartners, kundig, leuke mensen, mooi kantoor.

Bericht Algemeen

Verruiming recht op vrije advocaatkeuze met rechtsbijstandverzekering

29 maart 2017

Begin april 2016 heeft het Europees Hof in twee arresten (C-5/15 en C-460/14) het recht op vrije advocaatkeuze verder verruimd. Met deze nieuwe uitspraken is duidelijk geworden dat verzekerden niet alleen in gerechtelijke procedures maar ook in ontslagprocedures bij het UWV en in fases van bezwaar voor een bestuursorgaan op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar een externe advocaat mogen inschakelen, voor zover de zaak onder de dekking valt van de rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekeraar is dan gehouden om de advocaatkosten te vergoeden.

Eerder schreven wij dat particulieren en bedrijven met een rechtsbijstandverzekering recht hebben op een eigen advocaat naar keuze bij een gerechtelijke procedure. Dit heeft het Europees Hof bepaald in november 2013 en wordt het recht op vrije advocaatkeuze genoemd. Het Europese Hof overwoog in dat arrest dat het recht op de vrije advocaatkeuze van de verzekerde niet kan worden beperkt tot de situatie waarin de verzekeraar besluit dat een externe advocaat in de arm moet worden genomen.

Nadien is een nieuw geschil ontstaan over de betekenis van een ‘administratieve procedure’ en wat daaronder moet worden verstaan. Vervolgens heeft het Europese Hof het recht op vrije advocaatkeuze verder verruimd in voornoemd tweetal arresten, waardoor de verzekerde ook bij het instellen van bezwaar bij een bestuursorgaan (zoals het UWV of het College van B&W van een gemeente) het recht heeft om zijn eigen advocaat te kiezen.

In arbeidsrechtsrechtelijke geschillen komt het regelmatig voor dat er niet bij de gewone rechter, maar bij het UWV moet worden geprocedeerd. Zo moet er bij ontslag wegens langdurig arbeidsongeschiktheid en ontslag wegen bedrijfseconomische redenen naar het UWV worden gegaan. In dit soort gevallen bent u dus niet verplicht genoegen te nemen met een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar en dient de rechtsbijstandverzekeraar in beginsel het gebruik van een externe advocaat toestaan.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten en uw zaak valt (volgens de polisvoorwaarden) onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering, dan kunt u uw rechtsbijstandverzekeraar verzoeken om een externe advocaat naar keuze.

Voor meer informatie hierover of vragen kunt u contact opnemen via info@klabouadvocaten.nl of bellen naar 0515-426366.

Over de auteur