Verplichte opname vakantiedag bij slecht weer

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
22 maart 2018

Kort geleden waren wij helaas genoodzaakt een werknemer te ontslaan. Wij hebben de begeleiding door Advocatenkantoor Klabou in deze ontslagprocedure als professioneel en prettig ervaren. Gelukkig konden we met een vaststellingsovereenkomst de zaak afwikkelen.

Bericht Algemeen

Verplichte opname vakantiedag bij slecht weer

29 maart 2017

Het lijkt erop dat de winter Nederland is ingetrokken. Als Fries kantoor was dat niet te ontkennen, toen het vorige week ineens erg lastig werd om kantoor te bereiken vanwege ijzel.

Bij extreme weersomstandigheden werpt zich de vraag op of personeel kan worden verplicht om een vakantiedag op te nemen als men niet naar werk kan komen. Het korte antwoord is: nee, niet zonder meer. Lees voor de toelichting even door.

CAO
Indien en voor zover er een CAO van toepassing is, dient er worden gekeken of daarin staat dat loon moet worden doorbetaald in situaties als deze. Staat in de CAO dat doorbetaling is verplicht, dan is het duidelijk dat de betreffende werknemer niet kan worden verplicht een vakantiedag op te nemen.

Wet
Is er geen CAO van toepassing (verklaard), dan dient er te worden gekeken naar de wet. Daarin staat dat de werknemer en de werkgever zijn verplicht zich als een goed werknemer en een goed werkgever te gedragen (vgl. artikel 7:611 BW).

Wat dat kan betekenen in het onderhavige geval:

Goed werknemerschap
Een werknemer die niet op het werk kan komen omdat bijvoorbeeld de treinen niet rijden, dient zijn werkgever te bellen om te overleggen: wat zijn de verwachtingen, wat moet er die dag worden gedaan en zijn er belangrijke afspraken? Verder dient hij zich in te spannen om alsnog op het werk te komen. Hierbij kan worden gedacht aan met de auto komen of met een collega meerijden als hij zelf geen auto heeft. Als ook dat niet mogelijk blijkt dan zou thuis of op een flexwerkplek kunnen worden gewerkt.

Goed werkgeverschap
Een goed werkgever dient er anderzijds alles aan te doen om de medewerker te helpen. Zijn er bijvoorbeeld andere taken die thuis kunnen worden uitgevoerd? Kan er in het rooster worden geschoven zodat de medewerker de verloren uren op een later moment kan inhalen? Een werknemer kan in ieder geval niet zomaar worden verplicht om een vrije dag op te nemen. De uitspraak: “Neem de rest van de dag dan ook maar vrij”, bij afwezigheid van een dag(deel), is niet een uitspraak die een werkgever mag doen. Overigens kunnen werkgever en werknemer wel overeenkomen dat er die dag vrij wordt genomen (voor zover dat niet in strijd is met de CAO).

Indien een werknemer vaker laks is, regelmatig te laat komt en bij de eerste de beste weersomstandigheid thuisblijft en dan ook geen moeite meer neemt om naar kantoor te komen, kan dat echter wel een reden zijn om iemand een aantekening in zijn dossier te geven. Binnenkort organiseert Klabou Advocaten een lezing over het bijhouden van personeelsdossiers met handige tips & tricks. Mis dat niet! Een officiële uitnodiging zal ook via de sociale media worden verspreid.

Over de auteur