Uitbetaling vakantiedagen

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
10 maart 2018

In enkele steekwoorden: ‘Ik kan altijd bellen (zonder dat daar weer een factuur tegenover staat), sparringpartners, kundig, leuke mensen, mooi kantoor.

Bericht Algemeen

Uitbetaling vakantiedagen

29 maart 2017

Ontslag of een wissel van baan? Let op dat de vergoeding over de opgebouwde vakantiedagen goed is berekend! Onlangs heeft de rechter[1] namelijk bepaald dat werknemers recht hebben op uitbetaling van méér loonbestanddelen dan tot dusver gebruikelijk was.

Bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst wordt een totaal opgemaakt van de opgebouwde, maar niet opgenomen, vakantie- en compensatie-uren. Die worden dan uitbetaald. Tot voor kort werd daarover het salaris per dag plus 8% vakantiegeld gerekend en een eventuele dertiende maand. Echter, door de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is daar verandering in gekomen. Die heeft bepaald dat ook pensioenpremie en bonussen moeten worden meegenomen bij de berekening van de vergoeding. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor bedrijven en miljoenen euro’s kosten.

In deze zaak ging het over een werknemer (directeur) die een stuwmeer aan bovenwettelijke vakantie- en compensatieuren open had staan. Bij de uitbetaling, berekende de werkgever daarvoor het salaris per dag plus 8% vakantiegeld over dat bedrag. Ten onrechte, volgens de rechter. Die bepaalde dat de bonus ook meegerekend moest worden en het werkgeversdeel pensioenpremie. Voor de bonus werd gekeken naar het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. Door deze beslissing kreeg de directeur een extra € 55.640,52 uitbetaald, bovenop de reeds betaalde € 77.416,-.

Volgens de rechter moet worden gekeken naar het ‘normale’ loon dat een werknemer gedurende zijn vakantie ontvangt. Uit Europese jurisprudentie blijkt dat het loon dat tijdens de vakantie wordt doorbetaald, bepalend is voor de berekening van de waarde van de vakantiedagen bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Daarbij gaat het dus om alle loonbestanddelen die samenhangen met de werkzaamheden van de werknemer en waarvoor hij een financiële vergoeding krijgt. Hierbij kan worden gedacht aan de vakantietoeslag, dertiende maand, onregelmatigheidstoeslagen, een structurele bonus en het werkgeversdeel pensioenpremie.

Bij het vaststellen van de waarde van vakantiedagen bij het einde van een arbeidsovereenkomst, moeten dus álle loonbestanddelen, en niet alleen vakantietoeslag en/of een dertiende maand, worden meegenomen en dient gewoon te worden aangesloten bij doorbetaling aan de werknemer alsof hij vakantie zou hebben genoten. Hierdoor kan de vergoeding (veel) hoger uitvallen.

Heeft u hier vragen over dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via 0515-426366 of info@klabouadvocaten.nl

[1] Rechtbank Noord-Nederland, 28 februari 2017.

Over de auteur