Tijdelijke verhuur van woonruimte (deel 2)

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
10 maart 2018

In enkele steekwoorden: ‘Ik kan altijd bellen (zonder dat daar weer een factuur tegenover staat), sparringpartners, kundig, leuke mensen, mooi kantoor.

Bericht Algemeen

Tijdelijke verhuur van woonruimte (deel 2)

29 maart 2017

Een aantal weken geleden berichtte ik u al over de aardverschuiving in het huurrecht voor woonruimte, door de inwerkingtreding op 1 juli 2016 van de Wet doorstroming huurmarkt 2015. Kort gezegd zijn hierdoor de mogelijkheden van – risicoloze – tijdelijke verhuur van woonruimte zeer belangrijk uitgebreid.

Uitbreiding opzeggingsgrond “dringend eigen gebruik” voor specifieke doelgroepen
De wet beoogt bepaalde woningen exclusief beschikbaar te doen zijn/blijven voor bepaalde doelgroepen, en wel :

– Jongeren
De verhuurder kan nu door middel van een zgn. jongerencontract de huurovereenkomst opzeggen aan de (voormalige) jongere die de maximale leeftijd van 27 jaar heeft bereikt, en nadat deze de woning 5 jaar heeft bewoond

Voortaan kan de huur voor woningen die zijn bestemd als jongerenwoning worden opgezegd ten behoeve van een nieuwe jongere, op het moment dat deze huurder de woning 5 jaar heeft bewoond. Een jongere is een persoon met de leeftijd van minimaal 18 en maximaal 27 jaar. Tot die laatste leeftijd kan dus een jongerencontract worden afgesloten, dus voor maximaal 5 jaar. Deze periode van 5 jaar kan eventueel in onderling overleg met 2 jaar worden verlengd.
De verhuurder hoeft niet aan te tonen dat de huurder andere passende woonruimte kan verkrijgen.

– Promovendi

Het gaat hier om huurders die op grond van een promotieplaats aan een instelling voor hoger onderwijs verbonden zijn. Zodra de promovendus die status niet meer heeft of tegenover de verhuurder niet kan aantonen met schriftelijk bewijs, kan de verhuurder de huur opzeggen wegens dringend eigen gebruik, ten behoeve van een student c.q. promovendus, of een jongere.

– Grote gezinnen

Ook grote woningen, die specifiek worden toegewezen aan grote gezinnen, moeten vrij kunnen komen voor een ander groot gezin wanneer het gezin kleiner wordt. Dit laatste bv. als de kinderen het huis uit gaan. Het gaat om gezinnen van 8 of meer personen, waarbij de omvang van het huishouden is teruggevallen naar minder dan 5 personen.
In deze situatie moet de verhuurder wél aantonen dat de huurder en zijn gezin andere passende woonruimte kunnen verkrijgen.

De aanpassing van de diplomatenclausule
Dit heeft betrekking op de situatie dat de woning bij afwezigheid van de eigenaar of huurder tussentijds verhuurd kan worden, totdat de eigenaar of eerdere huurder (weer) terugkeert naar de woning. Tot voor kort kon deze opzeggingsgrond maar beperkt worden toegepast, door drie limitatief in de wet opgesomde situaties, waarbij bovendien slechts één tussenhuur was toegestaan. Met deze nieuwe wetgeving is één en ander aanmerkelijk versoepeld. Meerdere tussenhuren zijn toegestaan, waarbij de verhuurder met de huurder en een telkens opvolgende huurder overeen kan komen dat na afloop van de bij het ontruimingsbeding overeengekomen termijn de woonruimte moet worden ontruimd.

Uitbreiding Leegstandwet
Ook hier een voor de verhuurder belangrijke verruiming : ook voor voormalige huurwoningen die te koop staan, kan een Leegstandwetvergunning worden verkregen. Daardoor wordt met name bevorderd dat (hoge) kosten die gemaakt moeten worden om een huurwoning “verkoopklaar” te maken, dan beter bestreden kan worden met tijdelijke verhuur, als en voor zover de verkoop dan uitblijft.

Mr. Justus Werle
Grote Kerkstraat 15, Sneek
info@klabouadvocaten.nl
www.klabouadvocaten.nl
Tel: 0515-426366

Over de auteur