Staat aansprakelijk voor misgelopen vakantiedagen

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
10 maart 2018

In enkele steekwoorden: ‘Ik kan altijd bellen (zonder dat daar weer een factuur tegenover staat), sparringpartners, kundig, leuke mensen, mooi kantoor.

Bericht Algemeen

Staat aansprakelijk voor misgelopen vakantiedagen

29 maart 2017

Ontslagen na langdurige ziekte? Dan loont het de moeite om te bezien of, en zo ja in hoeverre, opgebouwde vakantiedagen zijn uitbetaald. Als blijkt dat deze niet of niet geheel zijn uitbetaald kan een claim worden ingediend bij het ministerie.

Vóór 1 januari 2012 was in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat een zieke werknemer alleen vakantiedagen opbouwde gedurende de laatste zes maanden van ziekte. Als een werknemer na langdurig ziek te zijn geweest werd ontslagen, kreeg hij dus alleen vakantiedagen uitbetaald over de laatste zes maanden van zijn ziekte.

Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat deze beperkte opbouw van vakantiedagen bij ziekte in strijd is met de Europese Arbeidstijdenrichtlijn.[1] Als gevolg van deze uitspraak is de wetgeving per 1 januari 2012 aangepast en bouwen werknemers die ziek zijn ook volledig hun vakantiedagen op.

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de schade die werknemers hebben geleden, als gevolg van de wetgeving zoals deze gold vóór 1 januari 2012, doordat zij bij ontslag na langdurige ziekte te weinig vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen.[2]

Wees er snel bij! Klabou Advocaten toetst uw zaak vooraf om te zien of u hiervoor in aanmerking komt. Als dat het geval is, dienen wij de claim in bij het ministerie. Dit voor een vaste prijs van € 249,- ex BTW.

Klabou Advocaten adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, verbintenissenrecht en huurrecht. Bel of mail voor vrijblijvend advies of meer informatie naar 0515 – 426366 / 020 – 7009 426 of info@klabouadvocaten.nl.

[1] HvJ EU 20 januari 2009, C350/06 en C520/06 (Schultz-Hoff).
[2] Hoge Raad 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2722 en ECLI:NL:HR:2015:2723.

Over de auteur