Klantenvergoeding

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
10 maart 2018

In enkele steekwoorden: ‘Ik kan altijd bellen (zonder dat daar weer een factuur tegenover staat), sparringpartners, kundig, leuke mensen, mooi kantoor.

Bericht Algemeen

Klantenvergoeding

29 maart 2017

Een handelsagentuurovereenkomst beëindigen zonder klantenvergoeding, leek tot voor kort onmogelijk op grond van dwingende Europese regelgeving. Klantenvergoeding (ook wel genoemd: ausgleich of goodwillvergoeding) is verschuldigd aan een handelsagent bij wijze van compensatie voor de beëindiging van een agentuurovereenkomst.

Het is dus niet mogelijk om contractuele afspraken te maken bij handelsagentuurovereenkomsten waarbij de werkzaamheden in de EU/EER worden verricht (EU richtlijn 86/653/EG). Echter, volgens Dirkzwager heeft de Duitse rechter een opening geboden om contractueel af te wijken van de verschuldigde klantenvergoeding voor zover de agent zijn werkzaamheden uitvoert buiten de EU. Omdat de klantenvergoeding behoorlijk kan oplopen waardoor het beëindigen van een agentuurovereenkomst een duur grapje wordt, vatten wij kort voor u samen:

Werkzaamheden buiten de EU/EER
Bij agentuurovereenkomsten is een afwijking van de klantenvergoeding mogelijk, wanneer de handelsagent zijn werkzaamheden uitoefent buiten het gebied van de EU en indien op de overeenkomst Duits recht van toepassing is. Hierbij is het niet van belang waar de vestigingen van de handelsagent zich bevinden of waar hij gevestigd is, maar waar hij zijn werkzaamheden uitoefent. Voor een handelsagent die gevestigd is in Duitsland en die in de VS zijn werkzaamheden uitoefent, geldt dus niet de bescherming krachtens de wettelijke voorschriften voor handelsagenten. In dit geval is uitsluiting van het recht op klantenvergoeding mogelijk. Een Duitse principaal die een overeenkomst aangaat met een handelsagent die gevestigd is in Duitsland, maar waarbij als werkgebied Algerije wordt overeengekomen, kan dus het recht van de handelsagent op klantenvergoeding uitsluiten.

Werkzaamheden binnen en buiten de EU/EER
Indien de handelsagent op basis van een overeenkomst zijn werkzaamheden zowel binnen als buiten het gebied van de EER uitoefent, kan volgens de algemene opvatting dwingende Duitse wetgeving inzake handelsagenten – dus ook het recht op klantenvergoeding – niet uitgesloten worden. Praktisch gezien verdient het daarom aanbeveling om voor de verschillende locaties waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, telkens aparte overeenkomsten te sluiten. Bij locaties buiten de EER waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zou dan het recht op klantenvergoeding kunnen worden uitgesloten, mits dit nadrukkelijk overeengekomen is. Bovendien verdient het aanbeveling om in de overeenkomst niet enkel een bepaling op te nemen volgens welke Duits recht op de overeenkomst van toepassing is, maar ook een bepaling volgens welke de rechterlijke bevoegdheid uitsluitend berust bij een rechtbank in Duitsland. Indien dit niet gebeurt, bestaat de mogelijkheid dat een buitenlandse rechtbank de uitsluiting van het recht op klantenvergoeding op basis van de nationale rechtsorde ontoelaatbaar acht.

Helaas is er nog geen Nederlandse rechtspraak waarin duidelijk wordt of contractuele afspraken over klantenvergoeding ook gelden voor een Nederlandse agent. Echter, het is niet ongebruikelijk dat Nederlandse rechter bij het wijzen van een vonnis over de landsgrenzen kijkt. Wij houden u op de hoogte.

Neem voor meer informatie contact op via 0515-426366 of info@klabouadvocaten.nl

Over de auteur