Hoe zit het ook alweer met huurverhoging?

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
26 januari 2018

Of ik het rechtsbijstandsabonnement van onze bedrijfsadvocaat wil waarderen, was het verzoek… nou, vooruit. Wij maken nu ruim een jaar gebruik van het ‘Silver’ abonnement en zijn dik tevreden. Korte lijnen, deskundig advies, kosteloze check contracten.

Bericht Algemeen

Hoe zit het ook alweer met huurverhoging?

29 maart 2017

De huurprijs van zelfstandige woningen in de sociale huursector mag vanaf 1 juli 2015 met 2,5% worden verhoogd, mits met minimaal twee maanden aanzegtermijn. Dit noemen we de basishuurverhoging. Die is dit jaar wat lager dan in 2014. Toen was het nog, als gevolg van de hogere inflatie, 4%.
Daarnaast geldt nog een extra verhoging van de huurprijs, afhankelijk van de hoogte van het inkomen : de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Hoe zit dat precies?

De overheid wil het zogeheten “scheefwonen” tegengaan en de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Simpel gezegd moeten huurders met een relatief hoog inkomen niet een verhoudingsgewijs te goedkope huurwoning (blijven) bezetten, maar verhuizen naar een duurdere huurwoning, (meer) passend bij hun inkomen.

De maximale huurverhoging hangt af van de inflatie en de hoogte van het verzamelinkomen, namelijk het gezamenlijke inkomen van de huurders van een zelfstandige huurwoning. Daarbij is bepalend voor de samenstelling van het huishouden, wie er op de datum van de voorgestelde ingang van de huurverhoging in de woning wonen.

Voor huishoudens die een verzamelinkomen kennen tot en met € 34.229,= mag uitsluitend de basishuurverhoging van (maximaal) 2,5% in rekening worden gebracht.
Is er sprake van een verzamelinkomen tussen € 34.229,= en € 43.786,=, dan mag een extra verhoging worden toegepast van 0,5 % bovenop genoemde basishuurverhoging, ofwel in totaal 3%.
Bedraagt het verzamelinkomen van een huishouden meer dan € 43.786,= dan mag in totaal 2,5% extra aan verhoging worden doorberekend bovenop de basishuurverhoging, dus in totaal 5%.

Hierbij moet wel worden bedacht, dat deze huurverhogingen uitsluitend betrekking hebben op niet-geliberaliseerde huurwoningen. Momenteel bedraagt de liberalisatiegrens € 710,68. Dat bedrag geldt overigens ook als het maximale bedrag aan betaalde huur als het gaat om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Op dit laatste is weer een versoepeling van toepassing voor huurders van maximaal 22 jaar oud : hun maandhuur mag in 2015 ten hoogte € 403,06 bedragen, om voor die huurtoeslag in aanmerking te komen.

Overigens zal de verhuurder voor een extra verhoging van de huur wel een verklaring van de Belastingdienst nodig hebben, namelijk dat het bedoelde verzamelinkomen van de huurder hoger is dan de genoemde bedragen € 34.229,= en € 43.786,=, waarbij als inkomenstoetsjaar geldt 2013.
De Belastingdienst geeft geen gespecificeerde inkomensgegevens (privacywetgeving), alleen de inkomenscategorie. Daarvoor moet de verhuurder wel een account aanmaken. Zie www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl

Let op : wordt een kamer (onzelfstandige woonruimte), een woonwagen of een woonwagenstandplaats verhuurd, dan is de hiervoor bedoelde (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging niet aan de orde. Voor die categorie geldt in alle gevallen 2,5% als de maximale verhoging van de huurprijs.

Over de auteur