Geen huurvergoeding voor makelaars

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
05 december 2017

Wij hebben sinds kort het rechtsbijstandabonnement en zijn zeer tevreden. Heerlijk om eventjes te kunnen sparren met een advocaat. Zo weet je zeker dat je de juiste keuzes maakt!

Bericht Algemeen

Geen huurvergoeding voor makelaars

29 maart 2017

(Ver)huurders, (ver)kopers en makelaars opgelet! Vaak wordt er onverschuldigd huurvergoeding betaald.

Dat vraagt om een korte uitleg:

Tweezijdige huurbemiddeling mag niet. Een bemiddelaar (of: makelaar) mag niet tegelijkertijd bemiddelen voor de (ver)koper en/of (ver)huurder en vervolgens een vergoeding in rekening brengen bij de consument koper of huurder.

Het verbod om te bemiddelen voor de vragende én aanbiedende partij was al wettelijk vastgelegd om belangenverstrengeling te voorkomen. Zodoende dient een makelaar ófwel de belangen van de huurder te behartigen, hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een lagere huurprijs, dan wel de belangen van de verhuurder, hierbij kan worden gedacht aan een waterdicht huurcontract. Voor deze werkzaamheden mag de makelaar een vergoeding in rekening brengen.

Wat de makelaar dus niet mag doen is de belangen van beide kanten behartigen en hiervoor een vergoeding vragen. Het verbod van belangenverstrengeling met betrekking tot bemiddelingsovereenkomsten gaat behoorlijk ver, zo blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.[1] In dit arrest heeft de Hoge Raad een kader gegeven voor bemiddelingsovereenkomsten. Hieruit blijkt dat al snel is voldaan aan het criterium van ‘bemiddelingsovereenkomst’ waardoor er geen bedragen in rekening mogen worden gebracht bij de consument huurder vanwege het verbod van belangenverstrengeling.

Klik voor een meer uitgebreide beschrijving van de casus hier. Waar het in dit geval om ging was dat als ‘bemiddelingsovereenkomst’ tussen de makelaar en de verhuurder gold een schriftelijke overeenkomst waarbij de verhuurder kosteloos en vrijblijvend de woonruimte op de website van de makelaar mocht plaatsen. Hierdoor diende het verbod van belangenverstrengeling in acht te worden genomen en mocht de makelaar geen bemiddelingskosten bij de huurder in rekening brengen.

Waak er dus voor bemiddelingsvergoeding te betalen aan een makelaar die tevens werkzaamheden voor de verkoper of verhuurder heeft verricht. Hiervan is al snel sprake, waardoor de makelaar op grond van het verbod van belangenverstrengeling van de koper of huurder geen vergoeding mag vragen.

Klabou Advocaten adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, verbintenissenrecht en huurrecht. Bel of mail gerust voor vragen of meer informatie naar 0515- 426366 / 020-7009 427 of info@klabouadvocaten.nl

[1] Hoge Raad van 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3099 (Duinzigt/X).

Over de auteur