De kleine lettertjes

Advocatenkantoor Klabou
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Advocatenkantoor Klabou
10 maart 2018

In enkele steekwoorden: ‘Ik kan altijd bellen (zonder dat daar weer een factuur tegenover staat), sparringpartners, kundig, leuke mensen, mooi kantoor.

Bericht Algemeen

De kleine lettertjes

29 maart 2017

Te pas en te onpas wordt verwezen naar algemene voorwaarden. Denk hierbij aan aankopen, bij een beroep op garantie of wanneer een product te laat wordt geleverd. Dat er op de juiste manier moet worden verwezen naar de algemene voorwaarden om daadwerkelijk hierop een beroep te kunnen doen, bewaren we voor later. Hierna worden een aantal redenen genoemd voor het hanteren van algemene voorwaarden.

Tijdsbesparing
Algemene voorwaarden zijn regels die standaard gelden bij het sluiten van overeenkomsten. Op deze manier hoeft niet bij elke overeenkomst opnieuw in onderhandeling te worden getreden over bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden, levertijden, garanties, et cetera. De voorwaarden zijn dan al vastgelegd in algemene voorwaarden, die gelden bij de gesloten overeenkomst en/of transactie.

Voorkomen en uitsluiten van risico’s
Algemene voorwaarden beschermen veelal tegen risico’s die het ondernemen met zich meebrengt. Zo wordt bijvoorbeeld aansprakelijkheid veelal gedeeltelijk beperkt of uitgesloten. Daarnaast kan worden bepaald dat de eigen algemene voorwaarden altijd gelden boven of naast de algemene voorwaarden van de andere contractspartij.

Door de hantering van algemene voorwaarden, wordt het risico van juridische conflicten verkleind omdat de risico’s en aansprakelijkheden al onderling zijn verdeeld.

De wet regelt niet alles
De wet geregeld maar een beperkt aantal zaken. In de algemene voorwaarden kan bijvoorbeeld een bepaling worden opgenomen inhoudende dat de andere contract partij altijd een voorschot moet betalen. Verder kan ook een eigendomsvoorbehoud worden overeengekomen of worden betaald dat de intellectuele eigendomsrechten toekomen aan een bepaalde contractspartij.

Wilt u dat wij algemene voorwaarden voor u opstellen, of uw bestaande algemene voorwaarden controleren, neem dan contact met ons op.

Over de auteur