Legal alert: privacy wetgeving

Klabou Advocaten
  • Specialisten in arbeidsrecht en verbintenissenrecht
  • Persoonlijk contact
  • Gedegen advies
  • Bevlogen advocaten
  • Financiële duidelijkheid
  • Rechtsbijstandabonnement
Wat klanten zeggen over Klabou advocaten
22 maart 2018

Kort geleden waren wij helaas genoodzaakt een werknemer te ontslaan. Wij hebben de begeleiding door Klabou Advocaten in deze ontslagprocedure als professioneel en prettig ervaren. Gelukkig konden we met een vaststellingsovereenkomst de zaak afwikkelen.

Bericht Privacyrecht

Legal alert: privacy wetgeving

29 maart 2017

Bescherming van de privacy is een hot topic! De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn tot de conclusie gekomen dat de huidige wetgeving niet langer aansluit op de digitale wereld van tegenwoordig. Nu is er besloten om de privacyregelgeving, in het bijzonder de bescherming van persoonsgegevens, ingrijpend te veranderen.

Persoonsgegevens zijn volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit is dus informatie die ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens.

Na uitgebreide onderhandeling is een Europese privacy verordening aangenomen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).[1] De AVG gaat in per 25 mei 2018 en vervangt de geldende richtlijn 95/45/EG en daarmee een groot deel van de huidige EU-wetgeving betreffende persoonsgegevensbescherming.

De AVG is rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten. Dit in tegenstelling tot richtlijn 95/46/EG (de ‘Richtlijn’), die in Nederland is geïmplementeerd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

De AVG introduceert nieuwe concepten in de regelgeving, zoals het recht op vergetelheid (In de AVG staat dat alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, deze op verzoek moeten verwijderen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan). Zij bevat uitgebreide nieuwe verplichtingen voor het bedrijfsleven. Zo mogen nog slechts persoonsgegevens worden verwerkt na toestemming of indien noodzakelijk. Dit heeft onder meer gevolgen bij de registratie van bestaande en toekomstige werknemers /arbeidscontracten. Ook zijn de rechten voor particulieren aanzienlijk versterkt en de maximale boetes die opgelegd kunnen worden bij niet-naleving zijn exponentieel gestegen tot € 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet van een onderneming.

Als u meer informatie wenst over de AVG of wilt weten of uw onderneming klaar is voor de nieuwe wetgeving, neem dan contact op met ons kantoor.

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Over de auteur

Valérie de Fuyk-Bruyn

Advocaat sinds 2011

Valérie de Fuyk-Bruyn is Advocaat sinds 2011 en studeerde aan de Leiden
Valérie de Fuyk-Bruyn heeft ondernemingsrecht met een minor bedrijfswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit Leiden en zich verdiept in het Franse ondernemingsrecht en Europees recht door een semester te studeren aan L’Université Panthéon-Assas in Parijs. Bij Klabou Advocaten legt zij zich voornamelijk toe op het contractenrecht. In 2016 heeft Valérie de Leergang Arbeidsrecht bij de Academie voor de Rechtspraktijk; een specialisatie-opleiding met VAAN-erkenning, afgerond. Valérie is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en de VAAN.
Neem contact op met
Valérie de Fuyk-Bruyn
bruyn@klabouadvocaten.nl 0515 42 63 66